ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮเพจครูดวน
ลำดวน  บุญรังษี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  qrld.png
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Information

25-30 มีนาคม 2560  รับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 


20 มีนาคม 2560  นักเรียน ม.6 รับใบประกาศนีบัตร 

16 พฤษภาคม 2560 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560