ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูจิตติมา (โอ๋)
นางสาวจิตติมา  ดมหอม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

qrcode.png

ชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31241)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
25 มกราคม 2560 :: ครูติดอบรมพฤกศาสตร์ นัดสอนเพิ่มวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
30-31  มกราคม 2560 :: ครูติดอบรมพฤกศาสตร์ นักเรียนทำงานที่ครูมอบหมาย

สถิติเยี่ยมชม

36046

สืบค้นข้อมูล