ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสุธีรา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสงวนหญิง ขอแสดงความยินดี กับผลการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงงาน เรื่อง อุปกรณ์ลดมลพิษทางท่อไอเสียแบบพกพา ครูที่ปรึกษา ครูฉันทนา บุญมาก และครูลำดวน บุญรังษี  จัดทำโดย  1. ด.ญ.ดาราวรรณ  จันทร์เพ็ญ 2.  ด.ญ.นันมนัส  ปุณยพัฒน์ 3. ด.ญ.จุฑาพร  บัวผัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ 2 

สถิติเยี่ยมชม

30679