ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูธี
ธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
E-mail : t_tee19@hotmail.com

QR-ครูธีรพร.png

กิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27-28 มีนาคม 2557 : ครูติดอบรม ขอให้นักเรียนที่จะส่งการบ้านให้ส่งวันที่ 31 มีนาคม 2557SmileSmile
14 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนSmileSmile

สถิติเยี่ยมชม

30723

สืบค้นข้อมูล