ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูมานัส
นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าโครงการ SMART CLASS
qrcode_manasthip.png

รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1/3-1/4

สืบค้นข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมครูโครงการ ISCHOOL  วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

สถิติเยี่ยมชม

51622