ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูศุภชาติ
ศุภชาติ  อิ่มเกษม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทร 081-8808945
email : supachat@sysp.ac.th
facebook : เอเอฟเอสเขตสุพรรณบุรี

qr code.png
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม

6-9 ธ.ค.               - เวรประจำสัปดาห์ คณะการเวก


14 ธ.ค.                - อบรมนักเรียนแกนนำ

16 ธ.ค.                - โรงเรียนสงวนหญิง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง
21 ธ.ค.                - ตัวแทนนักเรียนคณะการเวก บริการน้ำดื่ม งานสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง วัดป่าเลย์ไลก์
 

สถิติเยี่ยมชม

267064

ค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

AFS

พจนานุกรม