กิจกรรม

ติดตามกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนสงวนหญิงได้ที่อัลบัมรูป คลิก

 

------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การส่งเอกสารการจบหลักสูตร (ปพ.1 และ ปพ.2) ปีการศึกษา 2562

Zero-Click

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

'รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563yes

Image result for click png

 

Image result for คู่มือ png  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลด

Image result for คู่มือ png หนังสือรับรองการอยู่อาศัยกรณี เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลด

 

ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 yes

 Image result for emoticon announceประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ดาวน์โหลด
 
   
Image result for emoticon announceประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงกรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SMART CLASS) ดาวน์โหลด
   
Image result for emoticon announce ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ(International Program : IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ดาวน์โหลด
   
Image result for emoticon announce ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ(International Program : IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
   
Image result for emoticon announce ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ดาวน์โหลด
   
Image result for emoticon announceประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS)” ดาวน์โหลด
   
Image result for emoticon announceประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี (English Program)' ดาวน์โหลด
   
Image result for new logoประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) ดาวน์โหลด
   
Image result for new logoประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ดาวน์โหลด
   

 

ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

สถิติเยี่ยมชม

2555912

SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

KMe : SYSP-KM © 2019