SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


กิจกรรมสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ อัลบัมรูปภาพ SYSP คลิกเลย!!!
ประกาศhub.jpg-----------------------------------------------


ประกาศยาม.jpg

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีทีมเข้าแข่งขันกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ
1. นายกวินภพ ทองนาค ม.6/11
2. นางสาวฐิติพร เลาหสูต ม.5/2
ครูผู้ฝึกซ้อม 1. ครูชมัยพร แก้วปานกัน
2. ครูขณิศรา ต้นสอน 
รางวัลชมเชยการประกวดอ่านออกเสียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ นางสาวชาลิสา ทองน้อย ม.6/10
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกาญจนา เกิดเอี่ยม
เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

anigif.gif

------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง
การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี
“สพฐ.เกมส์” ปี 2561


anigif.gif


--------------------------------

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี 'สพฐ.เกมส์” ปี 2561


anigif.gif


----------------------------------

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ Kasetsart Rocket Championship
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
>>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. นายธนาคิม หนูนุรักษ์
2. นางสาวสิริมา ประสิทธิ์ผล
3. นางสาวชนิดา สายนาค
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
>>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
1. นางสาวปิยธิดา บัวทอง
2. นายธีรภัทร ศรีไวพจน์
3.นายวริทธิ์ ถาวรวสุ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
>>>ครูผู้ฝึกซ้อม
คุณครูอินทิรา เกตุอินทร์
คุณครูภัทรพล พุ่มเข็ม
คุณครูสุรัตน์ ชุ่มทอง
จัดโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


anigif.gif

------------------------------------------

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
เด็กหญิงสายสวรรค์ พลเสน นักเรียนชั้นม.2/13
รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาเทควันโด
ประเภท 58 กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา


anigif.gif

------------------------------

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “สพฐ.เกมส์” ปี 2561
รอบคัดเลือกภาคกลาง 20 จังหวัด
***รุ่นอายุ 15 ปีหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ
โรงเรียนบดินทรเดชาฯ กรุงเทพมหานคร
2:1 เซต ด้วยคะแนน 23:25, 25:21 และ 18:16
***รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ จังหวัดปทุมธานี
2:0 เซต ด้วยคะแนน 25:5 และ 25:1


anigif.gif

------------------------------

ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561
นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
ได้เข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมสีเขียว
ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018)
ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ติด 1 ใน 3
เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


47274528_1084833345010843_1116822974498865152_n.jpg

--------------------------------
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกิตติญากร ภักดีวงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันกีฬาลีลาศ
ประเภท STANDARD CLASS
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561


anigif.gif

--------------------------------

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับนายยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ม.5/10
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาลีลาศ
ประเภท YOUTH TEN DANCE
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561


anigif.gif

----------------------------------

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
*รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกวินภพ ทองนาค ม.6/10
*รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/6
*รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ ม.2/9
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
การประกวดขับเสภาขุนช้างขุนแผน
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


7.gif

--------------------------------

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
คุณครูที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1. รางวัล สุดยอดโครงงานด้านกายภาพ (Best of Physical Science)
รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
“งานวิจัย เรื่อง ไขความลับปริศนาธรรมชาติ
จากรอยแตกระแหงของดิน”
จากงาน Prime minister’s science project award 2018
ทีมงานวิจัย
1) นางสาวอารียา เตียววิไล ม.4/10
2) นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.4/9
3) นางสาววีร์สุดา ธนูรเวท ม.4/9
ครูที่ปรึกษา คุณครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา
ครูที่ปรึกษาพิเศษ คุณครูมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. รางวัล Science Project Popular Vote (รับทุนการศึกษา 10,000 บาท)
3. รางวัลผู้โหวดในนามหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง
(รับทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 10,000 บาท)
4. รางวัลผู้โหวตในนามบุคคลทั่วไป คือ นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
นางสาวรุ่งไพลิน เกษดี ม.5/4 ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท


2.gif

------------------------------

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงกมลชนก ฉันทดิลก ม.3/4
ฝึกซ้อมโดย คุณครูปาจรีย์ รัตนวิเชียร
ในงานมหกรรมวิชาการ
เปิดบ้าน MASTER & IDOL 'KS. EXPO 2018'
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย


anigif.gif

--------------------------------

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A -Math ระดับ ม.ต้น
เด็กหญิงชาลิสา ชัยจันดี ม.3/5
เด็กหญิงอรรพี บุญรักษ์ ม.3/5
ฝึกซ้อมโดย คุณครูนพรัตน์ ภักมี
ในงานมหกรรมวิชาการ
เปิดบ้าน MASTER & IDOL 'KS EXPO 2018'
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย


11.gif

------------------------------

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ
เด็กหญิงฐาปณิกร ศรีวรรณ ม.2/4
ฝึกซ้อมโดย คุณครูพิมพ์ชนก พรหมจรรย์
ในงานมหกรรมวิชาการ
เปิดบ้าน MASTER & IDOL 'KS. EXPO 2018'
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย


22.gif

---------------------------------

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพิมณัฐฐา ชนะสงคราม ม.3/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงเกวลิน จิรวาณิชกุล ม.2/5
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 'ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว'
กิจกรรมวาดภาพหัวข้อ 'คุ้มขุนแผน ดินแดนวรรณคดีขึ้นชื่อ'
ฝึกซ้อมโดย คุณครูพลอยชมพู มีบุญ
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


33.gif

--------------------------------
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง คุณครูผู้ฝึกซ้อม
และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนสำหรับความสำเร็จ
ในการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
กับการส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 129 รายการ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 55 รายการ
(เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก)
#ผลการแข่งขัน
เหรียญทองชนะเลิศ 55 รายการ
เหรียญทอง 46 รายการ
เหรียญเงิน 21 รายการ
เหรียญทองแดง 5 รายการ
เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ
เยี่ยมมาก ๆ ค่ะ


45931651_1447967521972259_1038464474459144192_n.jpg
-----------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
การแข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 7
#ชนะเลิศประเภท หญิงเดี่ยว
เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ม.3/10
#รองชนะเลิศประเภท หญิงคู่
เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ม.3/10 และ
นางสางณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล ม.5/11
แข่งขันระหว่างวันที่ 5-17 พฤศจิกายน 2561
จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี


3.gif

----------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีผลการประกวดแต่งกลอนสดขับเสภาไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
#รางวัลชนะเลิศประเภทประชาชน
นางสาววราวรรณ จันชัง (ครูโรงเรียนสงวนหญิง) และ
นางสาววรรษมน วัฏฏานนท์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนสงวนหญิง)
ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดยจะเข้ารับโล่และเงินรางวัลจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก
#ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวปภัสรา โสมสำราญ ม.4/9 และนายกวินภพ ทองนาค ม.6/11
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
#ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวปุณณภา ดำรงรัตน์นุวงศ์ ม.4/9 และนางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/6
ได้รับรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
ฝึกซ้อมและควบคุมโดยครูอรนุช แม้นเทวฤทธิ์ และครูวราวรรณ จันชัง
จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

2.gif
--------------------------------------------

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนโครงการ Education Hub
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนสงวนหญิง
เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
(The 11th World Peace Ethics Contest
for Young People 2018)
ณ ห้องเรียนโครงการ Education Hub (ห้อง 816)

anigif.gif

------------------------------------

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
รางวัลชนะเลิศ รุ่น Pre-Teenage
(อายุระหว่าง 9 ปีขึ้นไป - 14 ปีบริบูรณ์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น Teenage
(อายุระหว่าง 14 ปีขึ้นไป - 22 ปีบริบูรณ์)
การแข่งขันออกกำลังกายแบบแอโรบิค
กิจกรรมต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
TEEN DANCERCISE SUPHANBURI
CHAMPIONSHIP 2019
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


33.gif

----------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
'รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่'
'รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว'
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
รอบคัดเลือกนักกีฬา ภาค 2 'กาญจนบุรีเกมส์'
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561

22.gif

------------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
“รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยาน BMX นานาชาติ”
รายการ BMX Thailand Open2018 &
BMX Thailand Championship ชิงถ้วยพระราชทาน
รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วจีน ม.2/9
รุ่นอายุ 16 ปี นางสาวธนาภรณ์ โตทอง ม.4/4
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
ณ สนามจักรยาน BMX เสมอกันเซอร์กิต จ.สุพรรณบุรี
โตทอง แชมป์ 5 สนามในปีนี้
เตรียมเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานในโอกาสต่อไป

2.gif


 อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 🚫 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทีมเข้าแข่งขันกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ 1. นายกวินภพ ทองนาค ม.6/11 2. นางสาวฐิติพร เลาหสูต ม.5/2 ครูผู้ฝึกซ้อม 1. ครูชมัยพร แก้วปานกัน 2. ครูขณิศรา ต้นสอน 🚫 รางวัลชมเชยการประกวดอ่านออกเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวชาลิสา ทองน้อย ม.6/10 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกาญจนา เกิดเอี่ยม เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 20:05:11 7
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 20:00:56 7
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี “สพฐ.เกมส์” ปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:58:29 7
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมสตาฟโค๊ช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคกลาง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี 'สพฐ.เกมส์” ปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:54:34 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ Kasetsart Rocket Championship ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นายธนาคิม หนูนุรักษ์ 2. นางสาวสิริมา ประสิทธิ์ผล 3. นางสาวชนิดา สายนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 >>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 1. นางสาวปิยธิดา บัวทอง 2. นายธีรภัทร ศรีไวพจน์ 3.นายวริทธิ์ ถาวรวสุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 >>>ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูอินทิรา เกตุอินทร์ คุณครูภัทรพล พุ่มเข็ม คุณครูสุรัตน์ ชุ่มทอง จัดโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:48:27 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 รองธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำคณะครูฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล เข้าศึกษาดูงาน 'งานการเงิน บัญชี และพัสดุ' โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:46:58 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)' จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:45:38 7
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงและคณะครู ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 (ปีงบประมาณ 2562-2564) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-12 19:44:08 8

ทั้งหมด


ข่าวสาร
โปรแกรม Scratch
ข่าวสาร
สร้างโดย : Krumod
เมื่อ : 2017-12-19 08:59:03 318 0

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1514970  SYSP

มหกรรมวิชาการ 46ICT
•

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 1.007312 sec.