SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
• ฝ่ายบริหารวิชาการ
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้

• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2560

• ..

กิจกรรม


20794937_1723502577679825_1433993865_o.jpg

photo1.gif-----------------------------------------------

รางวัลทำนองเสนาะ.gif


photo2.gif


-----------------------------------------------


20863437_1032609946841354_1223467176954505803_o.jpg

******************************************


mms-multiple-teachers-info-graphic-2.png


JC-Tuition-Singapore-SGEducators-China-Studies-in-English-Syllabus-Icon.png  
                 book bookmark.png


*******************************************


0.jpg

1.png 3.png

-----------------------------------------------------------------------------------------

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือกระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ผลการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-22 19:59:53 4
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ปิดการแข่งขันลงอย่างสมบูรณ์แบบกับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี นักกีฬาตัวน้อย...ลูกสงวนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-21 14:06:23 4
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ลูกสงวนหญิง เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” งานมหกรรมวิชาการการมัธยมศึกษานครปฐม “สืบสานพระราชปณิธาน ปลูกจิตวิญญาณคุณภาพครูไทย” (Symposium of the Secondary Education in Nakhon Pathom Province) จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)...ยอดเยี่ยมค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-20 13:27:48 13
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของ สพม.9 จังหวัดสุพรรณบุรี การทดสอบระบบ TEPE online เสมือนจริง... เป็นการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกลางระดมพลังสมองในการแก้ไข เพื่อให้ระบบเกิดความเสถียรในโอกาสการทดสอบจริงต่อไป
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-20 13:26:20 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 'พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย' กิจกรรมปีนี้หลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แม่งานเต็มที่จริง ๆ ค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-20 13:14:25 11
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาครูผู้สอน IS1, IS2 และ IS3 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยากรโดย ครูมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนนำเสนอผลงาน IS...คุณครูผู้เข้ารับการอบรม ได้นำแนวคิดกลับไปพัฒนาต่อยอดกับนักเรียนในโอกาสต่อไปค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-20 13:11:00 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม 'อบรมศิลปะกังฟูและนาฏศิลป์จีน' ให้กับลูกสงวนหญิง สนุกสนาน ได้ความรู้ และความประทับใจค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-20 13:08:42 7
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560 'รวมพลังมวลชนคนแนะแนว' โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.9 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายโครงการพัฒนา ความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ตามนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงงานเฟดเดอรัลอีเล็คทริค/วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-Tech) และฟังการบรรยายโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง และจัดทำแผนกิจกรรมแนะแนว ณ โรงแรม First Pacific Hotel And Convention.
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-20 13:00:52 10

ทั้งหมด


ข่าวสาร
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-12-20 09:57:03 407 0 Approve
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2016-11-14 11:19:48 516 0 Approve
ระบบบูรณาการไอซีที เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสงวนหญิง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-10-14 15:37:12 657 0 Approve
17 กุมภาพันธ์ 2558 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมุขสุดา คล้ายฉ่ำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
เมื่อ : 2015-02-17 16:18:14 1212 0 ข่าวสาร Approve
โครงงานสุดเจ๋ง
เปล anti footdrop exercise

เมื่อ : 2014-07-02 11:00:51 2118 0 ข่าวสาร Approve
ผลการแข่งขัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557

เมื่อ : 2014-06-30 09:22:09 2550 0 ข่าวสาร Approve
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
เมื่อ : 2014-06-26 09:21:32 1728 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
ระบบบูรณาการไอซีที เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสงวนหญิง
สร้างโดย : SYSP
17 กุมภาพันธ์ 2558 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมุขสุดา คล้ายฉ่ำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
สร้างโดย : SYSP
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar


20140001_14052014145651.png
นายประชอบ หลีนุกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


 
สถิติ
เยี่ยมชม
1057785  ระบบงานภายใน

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014


Generated 1.198112 sec.