SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• การจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


กิจกรรมสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ อัลบัมรูปภาพ SYSP คลิกเลย!!!

         56675184_1633285916773751_2941251702323412992_n.jpg

------------------------------------------------------------------

56247882_1618639454905064_8937741348572758016_n.png
--------------------------------------------------------------------------

55769904_1617378001697876_2580160332731252736_n.jpg
--------------------------------------------------------------------------

55658752_1614971658605177_5337178983396016128_n.jpg

--------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและทีมผู้ฝึกสอน
>>>รางวัลชนะเลิศ
>>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
>>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3
จัดโดย ชมรมบาสเกตบอลสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 ณ สนามสมาคมจีน
ทีมผู้ฝึกสอนครูโรงเรียนสงวนหญิง
1. นางสาวณาฏญา นวมทิพวัลย์
2. นายประยุทธ์ ขำพิจิตร
3. นางสาววิภวานี ชำนาญศิลป์


anigif.gif
-------------------------------------------------------------------------

53184564_1611075292328147_8079949217495252992_n.jpg

55450477_1611075298994813_2371493710341865472_n.jpg

55621060_1611079795661030_2370717880334417920_n.jpg

55446938_1611065145662495_8702029978545422336_o.jpg

------------------------

54401850_1609129839189359_8864649053963550720_n.jpg


55833027_1609126702523006_6804526264829870080_n.jpg

------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง 
สสวท.และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS)
เด็กหญิงจิราภัค พูลกำลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมงาน Belt and Road Teenager Maker Camp 
ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2562
'โครงงาน ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืชที่มีฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน'
ครูที่ปรึกษา...คุณครูพิมพ์รดา เพิ่มพูล และคุณครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา

22.gif

----------------------------------------------------------------อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
คณะครูและลูกสงวนหญิงเดินทางเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน 2562 จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 14:03:38 10
โครงการ ENGLISH PROGRAM : EP โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำลูกสงวนหญิง จำนวน 35 คน และคณะครู จำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการ SUMMER SCHOOL ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:58:48 16
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และ ดร.กัลยาณี จิตร์วิริยะ ครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมประชุมกับศึกษานิเทศก์ สพม.9 และคณะกรรมการประเมิน เพื่อสรุปผล การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:57:13 10
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลช่างผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกสงวนหญิง และรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:55:21 14
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี รดน้ำขอพรท่านผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เนื่องในวันสงกรานต์...ปีใหม่ไทย ขอให้ท่านผู้อำนวยการและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปค่ะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:53:30 14
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:52:10 11
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 'รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ' การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดและ จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ ปี 2562 และได้รับสิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศ รอบที่ 2 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ถุงแอคติเวเตตคาร์บอนเพื่อยืดอายุการสุกลดกลิ่น และป้องกันการกระแทกสำหรับขนส่งทุเรียน : Activated carbon bag to prolong ripening dissolve and prevent durian transport นักเรียนเจ้าของผลงาน : เด็กหญิงศรัณยา ศรีโปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทวีสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ครูที่ปรึกษา : นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:51:24 11
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานจัดงาน 'รวมใจน้องพี่...รักษ์ประเพณีสงกรานต์' บรรยากาศอบอุ่นสุดประทับใจ...
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-04-17 13:46:21 14

ทั้งหมด


ข่าวสาร
โปรแกรม Scratch
ข่าวสาร
สร้างโดย : Krumod
เมื่อ : 2017-12-19 08:59:03 556 0

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1682882  SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

การประมวลผลข้อสอบกลาง

• คู่มือการใช้ระบบประมวลผลข้อสอบกลาง
• ระบบประมวลผลข้อสอบกลาง

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 1.076819 sec.