SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


กิจกรรมสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ อัลบัมรูปภาพ SYSP คลิกเลย!!!

              
50576354_2424991567571446_2679332527755231232_o.jpg

                         การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ 

แผ่นพับ.png แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติ
ระเบียบ.png ระเบียบการรับสมัคร นร. ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นร.ในเขตพื้นที่บริการ)
ระเบียบ.png ระเบียบการรับสมัคร นร. ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นร.ความสามารถพิเศษ)
ระเบียบ.png ระเบียบการรับสมัคร นร. ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นร.ทั่วไปจากทั่วประเทศ)
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียนปกติ ม.4
ระเบียบ.png ระเบียบการห้องเรียนปกติ (นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ)
ระเบียบ.png ระเบียบการห้องเรียนปกติ (นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงเดิม)(ประเภทสอบคัดเลือก)
                         การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 
ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.1  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  
ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร6 ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.        (SMART CLASS)
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.4 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค                      (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)

ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.4  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)------------------------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
'รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 15 ปี'
เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
การแข่งขันแบดมินตัน รายการ 'สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์' 
(SINGHA BADMINTON CHALLENGE) ครั้งที่ 2
ณ สนามโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด


22.gif


----------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์นะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่งและครูผู้ฝึกซ้อม
* การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน
>>รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา 
ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี

* การประกวดบรรยายธรรม
>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ฝึกซ้อม : ครูนิลาวรรณ สุวรรณมณี

>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี

***รอบแรกระดับจังหวัดทุกรายการเป็นตัวแทน
จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคคณะสงฆ์
***เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ 
เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดโดย 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

3.gif
----------------------------------------------------------------อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 2 ราย โดยมีท่านรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 15:04:28 22
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัด 'กิจกรรมลับคมสู่อุดมศึกษา' ให้กับนักเรียนชั้น ม.6/10 ระหว่างวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคุณครูผู้ทรงคุณค่า ครูเตือนใจ เรืองหิรัญ ศิษย์เก่า นายชินโชติ ตั้งต้นตระกูล (ติวเตอร์ GAT) และครูผู้สอนที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เสียสละเวลามาเพิ่มศักยภาพ สู่การสอบ GAT/PAT, ONET และ 9 วิชาสามัญ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 15:03:32 21
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูแนะแนวมาให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 15:02:08 21
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์นะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่งและครูผู้ฝึกซ้อม * การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน >>รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี * การประกวดบรรยายธรรม >>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ฝึกซ้อม : ครูนิลาวรรณ สุวรรณมณี >>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี ***รอบแรกระดับจังหวัดทุกรายการเป็นตัวแทน จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคคณะสงฆ์ ***เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:59:07 22
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุจินต์ วาจากิจ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:57:55 20
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พันตำรวจโทหญิงมาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการและ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการการเลือกตั้ง เขต 1-4 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:56:11 20
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกสงวนหญิง ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:53:56 20
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ 'รับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก และโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง' โดยมีรองฯเนตร์ชุกร หอมไม่วาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้ารับรางวัลจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในงาน 'มหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19' ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา (ถนนม้าสีหมอก)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-15 14:52:51 21

ทั้งหมด


ข่าวสาร
โปรแกรม Scratch
ข่าวสาร
สร้างโดย : Krumod
เมื่อ : 2017-12-19 08:59:03 433 0

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1600153  SYSP

มหกรรมวิชาการ 46ICT
•

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 1.019430 sec.