SYSP Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
• ฝ่ายบริหารวิชาการ
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้

• กรอกข้อมูลนักเรียน ม.1 และ ม.4
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559
• แบบบันทึกคะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง 2/2559
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
• การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2558
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน

Activity
โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

11.jpg

18422478_958280267607656_6265329563919448348_o.jpgsy1.png
sy2.png
sy3.png---------------------------------------------------------------------------------------------

PhotoAlbums
Search
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 'ความรู้ คู่คุณธรรม' เอกลักษณ์ของโรงเรียนสงวนหญิง งานสอนเราไม่ทิ้ง งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เราไม่พลาด สะสมบุญวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะ..ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-22 13:13:52 8
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสงวนหญิง มีโอกาสต้อนรับโรงเรียนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ประมาณ 90 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA โดยมีท่านผอ.ประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลและ โครงร่างองค์กร และวิทยากรคุณครูจากโรงเรียนสงวนหญิง ให้ความรู้เกี่ยวกับหมวดต่าง ๆ ของเกณฑ์การประเมิน อาจจะหนักพอสมควรกับ 1 วันสำหรับการรับความรู้ แต่ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญและตั้งใจจริง พวกเราหวังว่าคงมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนของท่านในโอกาสต่อไป
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-22 13:04:49 8
19 มิถุนายน 2560 ร่วมถ่ายภาพคุณครูผู้เป็นที่รักทั้ง 8 ท่าน ถึงคราวเกษียณอายุราชการ
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-21 13:52:04 11
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 คุณครูยอดยอด ขุนสังวาลย์ พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รอบชิงชนะเลิศ หลังจากฝ่าฟันอุปสรรคผ่านรอบแรกจากทั่วประเทศ 400 กว่าทีม แม้ครั้งนี้เราได้ที่ 16 ไม่ผ่านเข้ารอบลึก ๆ แต่สิ่งที่เด็ก ๆ และคุณครูได้มากกว่านั้นคือ 'ประสบการณ์ตรงที่ซื้อหาไม่ได้ตามท้องตลาด' เตรียมพัฒนา ฝึกซ้อม เพื่อการลงสนามครั้งต่อ ๆ ไป...ทุก ๆ อย่างอยู่ที่ใจ...สู้ค่ะ...พวกเราคนเบื้องหลังเป็นกำลังใจให้เสมอ
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-21 13:48:13 5
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสงวนหญิงร่วมจัดกิจกรรม 'TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด'
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-17 22:36:25 10
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสงวนหญิงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 'เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน' เพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนคุณภาพ ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 3 (ภาคกลาง) วิทยากรโดยท่านผอ.ประชอบ หลีนุกูล และคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-17 22:29:00 18
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสงวนหญิงยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ ที่จะมาช่วยสอนที่โรงเรียนของเรา...ทุกท่านน่ารักมากๆค่ะ บางท่านซ้อมพูดภาษาไทยมาสำเนียงน่าฟังมาก ภาษาต่างประเทศ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ พี่น้องกันค่ะ ต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยท่าน ผอ.ประชอบ หลีนุกูล และคณะ อยู่สงวนหญิงอย่างมีความสุขทุกท่านค่ะ
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-17 22:26:17 12
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสงวนหญิง ส่งผลงานวิจัยของนักเรียน เรื่อง 'ไขความลับปริศนาธรรมชาติจากรอยแตกระแหงของดิน' รายการ Global Natural History day 2017 International ได้ลำดับที่ 4 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย โดยรับทุนสนับสนุน จากมูลนิธิ Behring Global Educaion Foundation (NHD) ประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอผลงาน ณ Chongqing Natural History Museum (CNHM) ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2560
ไม่ระบุ

Create : 2017-06-17 22:23:57 9

more


ข่าวสาร
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสาร
Create : 2016-12-20 09:57:03 349 0 Approve
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวสาร (กำหนดการ)
Create : 2016-11-14 11:19:48 405 0 Approve
ระบบบูรณาการไอซีที เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสงวนหญิง
ข่าวสาร
Create : 2015-10-14 15:37:12 596 0 Approve
17 กุมภาพันธ์ 2558 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมุขสุดา คล้ายฉ่ำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
Create : 2015-02-17 16:18:14 1142 0 ข่าวสาร Approve
โครงงานสุดเจ๋ง
เปล anti footdrop exercise

Create : 2014-07-02 11:00:51 2042 0 ข่าวสาร Approve
ผลการแข่งขัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557

Create : 2014-06-30 09:22:09 2472 0 ข่าวสาร Approve
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
Create : 2014-06-26 09:21:32 1651 0 ข่าวสาร Approve

more


New Article
ระบบบูรณาการไอซีที เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสงวนหญิง
Create by : SYSP
17 กุมภาพันธ์ 2558 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมุขสุดา คล้ายฉ่ำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
Create by : SYSP
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
Create by : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
Create by : Kru-Tar


20140001_14052014145651.png
นายประชอบ หลีนุกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


 
Statistic
Counter
1021632  ระบบงานภายใน

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


SYSP-KM © 2014


Generated 1.111197 sec.