SYSP Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


Activityสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ อัลบัมรูปภาพ SYSP คลิกเลย!!!

B2DDF52D-CAD9-4058-B720-4EC3FC3C4668.jpeg


china.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติม Clickขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ม.3/10
นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
'BADMINTON ASIA U17&U15
JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2018'
ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2561
ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

2.gif

---------------------------------
---------------------------------------

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
สาขาวิชาเคมี ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 3-16 ตุลาคม 2561
มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 35 คน
จาก 7 จังหวัดในภาคกลางตอนล่าง


1.gif


-------------------------------------

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ์
คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561
(Youth Greenovation Awards 2018 : YGA 2018)
โดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่ม ปตท.
และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้ดำเนินการตรวจติดตามโครงงาน เรื่อง
เพิ่มมูลค่าถุงห่อผลไม้แบบเศรษฐกิจพอเพียง

anigif.gif
-----------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ให้การสนับสนุนลูกสงวนหญิงและคณะครู
ส่งผลให้โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
GLOBE-STEM ในโครงการ GLOBE Learning Expeditions
ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกาฏมาณฑุ และ
เมืองโพคารา ประเทศเนปาล ทีมงานวิจัย ได้แก่
นางสาวศุภารมย์ ณ กลองดี นางสาวสุณัฐชา พวงศุภวิวัฒน์
และนายธนพล ขุนสังวาลย์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.5/10
คุณครูศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
และร่วมเดินทางดูแลนักเรียนในครั้งนี้...


42087366_1387127478056264_4960460289398013952_n.jpg

---------------------------------

โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสงวนหญิง
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ได้รับรางวัลที่ 4 ระดับประเทศ 'รางวัล Good Practice '
ระดับมัธยมศึกษาจาก 384 โรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก
โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

anigif.gif

------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
นางสาวฐิติพร เลาหสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย

anigif.gif
-------------------------------

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อ
รุ่นอายุ 18 ปี ในโอกาสคว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการเเข่งขันเซปักตะกร้อ
เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ครั้งที่ 4
ประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับ
นางสาวกัญจนา ไกรสร นักเรียนชั้นม.6/2
รับรางวัลตัวเตะยอดเยี่ยม 3 สมัยซ้อน

anigif.gif

--------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับนายกวินภพ ทองนาค ม.6/11
ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง และคุณครูผู้ฝึกซ้อม
ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
รับรางวัลโล่เกียรติยศองคมนตรี การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
“สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


anigif.gif
---------------------------

40102920_1361047003997645_7263368826631225344_n.jpg
---------------------------------

39937495_1360220214080324_8147087957287763968_n.jpg
----------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
สสวท.และ สอวน. (โครงการ Smart Class)
ผลงานดีมีคุณภาพเชิงประจักษ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
ศูนย์ภาคกลาง จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
###รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ###
>>>The Best of Physical Science
กิจกรรม Thailand grand awards science project 2018
ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานจากการแข่งขันตัวแทนประเทศไทย
ในรอบปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับรางวัลชนะเลิศ
(ซึ่งจะเข้ารับรางวัลกับท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป)
สาขากายภาพ
>>>รางวัล 1 เหรียญทอง (ได้ไปต่อในระดับประเทศ)
>>>รางวัล 1 เหรียญเงิน
>>>รางวัล 1 เหรียญทองแดง
สาขาชีวภาพ>>>
>>>รางวัล 1 เหรียญเงิน
>>>รางวัลเชิดชูเกียรติ
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>>
>>>รางวัล 1 เหรียญทอง (ได้ไปต่อในระดับประเทศ)
>>>รางวัล 1 เหรียญเงิน

40009895_1359170567518622_7736784710684114944_n.jpg

39992252_1359170584185287_2921585751449665536_n.jpg

39934518_1359170560851956_3536435041703821312_n.jpg
------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในการรังสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
ศูนย์ภาคกลาง จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาขากายภาพ
>>>รางวัล 1 เหรียญทอง ตัวแทนภาคกลาง
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561
>>>รางวัล 2 เหรียญทองแดง
สาขาชีวภาพ>>>
>>>รางวัล 1 เหรียญเงิน
>>>รางวัล 2 เหรียญทองแดง
>>>รางวัลเชิดชูเกียรติ
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>>
>>>รางวัลเชิดชูเกียรติ
...เยี่ยมจริง ๆ ค่ะกับทุกโครงงาน...

39878764_1357785134323832_7263020556323127296_n.png

39813900_1357785160990496_319266952293908480_n.jpg
-----------------------------
ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนสงวนหญิง
กับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2561

1.gif

---------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักตบลูกยางสาวสงวนหญิง
กับรางวัลชนะเลิศกีฬาธนาคารออมสินระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุ 18 ปี
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2561

2.gif

---------------------------------
ขอแสดงความยินกับลูกสงวนหญิง
เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ม.3/10 คณะปาริชาต
กับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน
***ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 47
AIR FORCE JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2018
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
***รายการ SCG JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2018
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
และได้รับสิทธิ์จากการชนะเลิศเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติ
ไปแข่งขันในเดือนตุลาคม รายการ เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
ที่เมืองมัณธะเลย์ ประเทศพม่า และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์
***รายการ GLOBAL EDUHUB CHAMPIONSHIPS 2018
ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภท หญิงเดี่ยวและหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน15 ปี

3.gif

---------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วจีน นักเรียนชั้นม.2/9
คณะปาริชาต กับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันจักรยาน BMX รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
และนางสาวธนาภรณ์ โตทอง นักเรียนชั้นม.4/4
คณะสร้อยอินทนิล กับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
จักรยาน BMX รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4.gif

---------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูครูและนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา
ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล
เรื่อง เย็นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1) เด็กหญิงเกวลิน นิมมานนรวงศ์ ชั้น ม.3/1
2) เด็กหญิงพุทธิชา อ่อนละออ ชั้น ม.3/1
3) เด็กหญิงศิริกร วารี ชั้น ม.3/1
ครูที่ปรึกษา 1) นางสาวฉันทนา บุญมาก 2) นางลำดวน บุญรังษี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศและสารปรับสภาพน้ำเสีย
1) นางสาวธมลวรรณ เรืองศรี ชั้น ม.3/6
2) เด็กหญิงภัทรสุดา ผิวเขียว ชั้น ม.3/6
3) เด็กหญิงรัญชิดา สุวรรณประทีป ชั้น ม.3/6
ครูที่ปรึกษา 1) นางอินทิรา เกตุอินทร์ 2) นางสาวเมทินี พันธุ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง เพิ่มมูลค่าผลไม้ด้วยถุงห่อผลไม้แบบเศรษฐกิจพอเพียง
1) เด็กหญิงพีรดา อึ้งเจริญทรัพย์ ชั้น ม.3/1
2) เด็กหญิงพิมพ์พนิด เด่นชัยประดิษฐ์ ชั้น ม.3/1
3) เด็กหญิงศิรดา มุขโสภาพันธุ์ ชั้น ม.3/1
ครูที่ปรึกษา 1) นางลำดวน บุญรังษี 2) นางสาววัชราพร ฟองจันทร์

39538732_292227721581133_2614010249891282944_n.jpg

 PhotoAlbums
Search
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย ม.3/10 นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 'BADMINTON ASIA U17&U15 JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2018' ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-07 21:04:36 20
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครู ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 'นักเรียนปิดเทอม คุณครูไม่ปิดเทอมค่ะ เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ยาวไปค่ะ'
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-07 21:00:34 21
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจทานคะแนนเพื่อความถูกต้อง นำเสนอผลการเรียนให้ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนได้ชื่นชมในโอกาสต่อไป
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-07 20:55:21 22
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางปลาม้า 'สูงสุมารผดุงวิทย์' แม้ช่วงระยะเวลาการอบรมจะเป็นช่วงสั้น แต่ผู้เข้ารับการอบรมผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริ
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-07 20:52:19 24
บรรยากาศการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาเคมี ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 3-16 ตุลาคม 2561
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-07 20:46:59 20
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นวิทยากรและให้ข้อมูลในการศึกษาดูงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-07 20:34:17 23
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาเคมี ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 3-16 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 35 คน จาก 7 จังหวัดในภาคกลางตอนล่าง
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-07 20:27:40 25
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ให้การสนับสนุนลูกสงวนหญิงและคณะครู ส่งผลให้โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ในโครงการ GLOBE Learning Expeditions ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกาฏมาณฑุ และ เมืองโพคารา ประเทศเนปาล ทีมงานวิจัย ได้แก่ นางสาวศุภารมย์ ณ กลองดี นางสาวสุณัฐชา พวงศุภวิวัฒน์ และนายธนพล ขุนสังวาลย์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.5/10 คุณครูศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน และร่วมเดินทางดูแลนักเรียนในครั้งนี้...
ไม่ระบุ

Create : 2018-10-02 21:02:22 30

more


New Article
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
Create by : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
Create by : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


Statistic
Counter
1447176  SYSP

มหกรรมวิชาการ 46ICT
•

ระบบงานภายใน

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 0.946532 sec.