SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
• ฝ่ายบริหารวิชาการ
• KM การปฏิบัติงาน
• KM คุณครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้

• กรอกข้อมูลนักเรียน ม.1 และ ม.4
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559
• แบบบันทึกคะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง 2/2559
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
• การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2558
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน

กิจกรรม


sy1.png
sy2.png
sy3.png

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 416997972_897923943643289_3315337747121429871_n.jpg

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและระเบียบการรับสมัคร 

ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.1-ปกติ-ปี-60  
ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.4-ปกติ-ปี-2560
ระเบียบการรับสมัคร-นร.-ม.1-ปี-60-ประเภทห้องเรียนปกติ-นร.ในเขตพื้นที่บริการ
ระเบียบการห้องเรียนปกติ-นักเรียนเดิมโควตา-ปี-2560
ระเบียบการรับสมัคร-นร.-ม.1-ปี-60-ประเภทห้องเรียนปกติ-นร.ความสามารถพิเศษ
ระเบียบการห้องเรียนปกติ-นักเรียนเดิม-ปี-2560
ระเบียบการรับสมัคร-นร.-ม.1-ปี-60-ประเภทห้องเรียนปกติ-นร.ทั่วไปจากทั่วประเทศ
ระเบียบการห้องเรียนปกติ-นักเรียนทั่วไป-ปี-2560
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ-ม.1-ปี-2560
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ-ม.4-ปี-2560
ระเบียบการ-ม.1-EP-ปี-2560
ระเบียบการ-ม.1-Smart-Class-ปี-2560
ระเบียบการ-ม.4-IEP-ปี-2560
ระเบียบการ-ม.4-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-ปี-2560

---------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

*****************************************

ประการศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ'โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)'

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ประเภทห้องเรียนพิเศษ'โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน. (โครงการ  SMART CLASS)'

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ"โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)"

---------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สาขากายภาพ ในค่ายเวทีวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2555 และเข้ารับโล่
ค้นหา
วันที่ 26 - 28 ม.ค.2560 คุณครูมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน. (โครงการ Smart Class) ม.2/3 และ 2/4 เข้าร่วมกิจกรรม 'English & Chinese Camp ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:40:57 241
24 มกราคม 2559 คุณครูธำรงค์ จันทรอมรพร พร้อมด้วย คุณครูศิริรัตน์ ยอดยิ่ง ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนสงวนหญิง แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:38:58 99
24 ม.ค.2560 คุณครูมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน.(โครงการ Smart Class) ม.1/3 และ 1/4 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:36:37 92
วันที่ 22 มกราคม 2560 นักเรียนชั้นม.4/2, 3 ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ หมู่บ้านลี่เจียง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:31:50 79
นที่ 21 มกราคม 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ภาคกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนสงวนหญิงได้ผ่านเข้ารอบ รองชนะเลิศ 9 ทีมสุดท้าย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:29:58 71
20 มกราคม 2560 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอง ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET ) ฝ่ายสนามสอบ โดยมีน.ส.รุ่งเรือง สนธิเณร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.9 ชี้แจงการจัดสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ICT รร.กรรณสูตศึกษาลัย ท่านรองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ และรองฯสมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:27:26 56
วันที่ 20 มกราคม 2560 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยายมราช ประจำปี 2560 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารและครูโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:16:39 60
วันที่ 19 มกราคม 2560 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 32 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากรในสังกัด สพม.9 ร่วมพิธี 'สุพรรณบุรีน้อมถวายอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ' ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี...และในพิธีอันทรงเกียรติครั้งยิ่งใหญ่นี้ ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง นำนักเรียน จำนวน 880 คน ประกอบการแปรอักษรกลางสนามฟุตบอล รวมทั้งร่วมบรรเลงเพลง กับวงสุพรรณบุรีซิมโฟนิกแบรนด์ ที่ประกอบด้วย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย, สงวนหญิง, บรรหารแจ่มใสวิทยา 3, บรรหารแจ่มใสวิทยา 1, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี และบางปลาม้า'สูงสุมารผดุงวิทย์'
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-01-27 16:08:03 89

ทั้งหมด


ข่าวสาร
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-12-20 09:57:03 237 0 Approve
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2016-11-14 11:19:48 242 0 Approve
ระบบบูรณาการไอซีที เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสงวนหญิง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-10-14 15:37:12 475 0 Approve
17 กุมภาพันธ์ 2558 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมุขสุดา คล้ายฉ่ำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
เมื่อ : 2015-02-17 16:18:14 1020 0 ข่าวสาร Approve
โครงงานสุดเจ๋ง
เปล anti footdrop exercise

เมื่อ : 2014-07-02 11:00:51 1907 0 ข่าวสาร Approve
ผลการแข่งขัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557

เมื่อ : 2014-06-30 09:22:09 2336 0 ข่าวสาร Approve
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
เมื่อ : 2014-06-26 09:21:32 1533 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
ระบบบูรณาการไอซีที เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสงวนหญิง
สร้างโดย : SYSP
17 กุมภาพันธ์ 2558 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมุขสุดา คล้ายฉ่ำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
สร้างโดย : SYSP
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar


20140001_14052014145651.png
นายประชอบ หลีนุกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


 
สถิติ
เยี่ยมชม
960338  ระบบงานภายใน

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


SYSP-KM © 2014


Generated 1.560251 sec.