กิจกรรม

--------------------------------------------------

ประกาศห้องสอบเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนสงวนหญิง

นักเรียนชั้นม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ ดาวน์โหลด
นักเรียนชั้นม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ดาวน์โหลด
นักเรียนชั้นม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด
นักเรียนชั้นม.4 ทุกแผนการเรียน ดาวน์โหลด

 --------------------------------------------------

 

 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

มาตรการดูเเล คัดกรอง

ในสภาวะ covid19

 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการอยู่อาศัยของนักเรียน
โดยเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรอง คลิกเลย

 

คำถามที่พบบ่อย

----------------------------------------

 

ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

สถิติเยี่ยมชม

2672794

SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

KMe : SYSP-KM © 2019