SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(Education Hub)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• การจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ Education Hub
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2562
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2562
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


กิจกรรมสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ อัลบัมรูปภาพ SYSP คลิกเลย!!!

 -----------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์
****************

Picture2.png

-----------------------------------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การบรรยายธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ ๔ 
ระดับภาค ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


anigif.gif
----------------------------------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง ขอขอบพระคุณ
คุณวราวุธ ศิลปอาชา ดร.สุวรรณ ศิลปอาชา และครอบครัว
ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา'มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส' ปีที่ 37
ให้กับลูกสงวนหญิง จำนวน 70 ทุน 


anigif.gif

-----------------------------------------------------------
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
'เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ'
ปีที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 17 มิ.ย.–17 ก.ย.62
>>>รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง
1. โรงเรียนสงวนหญิงชนะโรงเรียนวัดปลายนา 2-0 เซ็ต
2. โรงเรียนสงวนหญิงชนะโรงเรียนทัพหลวง 2-0 เซ็ต
3. โรงเรียนสงวนหญิงชนะโรงเรียนวัดวังกุลา 2-0 เซ็ต
>>>รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ลงสนามนัดแรก 
โรงเรียนสงวนหญิงชนะโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 2-0 เซ็ต
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


1.gif
---------------------------------------------------------

คุณครูสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ หรือครูนุ้ย
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสงวนหญิง 

ผู้เสียสละเวลาในวันหยุด เปิดสอนพิเศษให้แก่เด็กๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทุกวันเสาร์ตั้งแต่ ๙ นาฬิกาโดยประมาณ ถึง ๑๑ นาฬิกา
รับชมสัมภาษณ์พิเศษได้ในรายการ เงาฟ้าที่ท่าน้ำ 

 
 


-------------------------------------------------
โรงเรียนสงวนหญิงได้รับรางวัล
การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น 

ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ระดับดี
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับเคลื่อนพันธกิจ 
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น “ด้านประชาธิปไตย” 
ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
ในการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับชาติ ปีที่ 13
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา  
และรับมอบป้ายปลุกจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น
จากคุณเอื้อมพร นาวี กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง


anigif.gif

------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสงวนหญิง
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
มอบหนังสือเรียนให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ 
เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นที่สร้างคนดี
ให้เป็นคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม บูรณาการสู่สังคม
ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม


anigif.gif

----------------------------------------------------------

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอู่ทอง
ที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 20,000 บาท

anigif.gif
 
--------------------------------------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ 
ขอแสดงความยินดีกับครูศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รับรางวัล 'ครูผู้นำด้านนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ'
ในโครงการ Thailand Innovative 
Teachers Leadership Awards 2019
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโครงการ Microsoft Partner in Learning 
โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ในงาน Partners in Learning Thailand Forum 2019 
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 'Social Classroom
ห้องเรียนอัจฉริยะบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์'


anigif.gif

----------------------------------------------------------

64314992_1724049511030724_8044452940586418176_n.jpg

--------------------------------------------------------------

ร่วมชมและส่งกำลังใจ
ให้กับคุณครูวราวรรณ จันชัง
คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสงวนหญิง
ในการประกวดร้องเพลง
ในรายการ: Masterkey เวทีแจ้งเกิด ร้องถล่มดาว
ออกอากาศวันพฤหัสท
ี่ 13 มิถุนายน 2562
ทางช่อง 3 เวลา 10:10-10:35 น.anigif.gif
------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
กับรางวัล“รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี”
การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA ALL THAILAND 2019
ในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค
ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค. 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
ผู้ฝึกสอน :  คุณครูณาฏญา นวมทิพวัลย์ คุณครูวิภวานี ชำนาญศิลป์

222.gif

------------------------------------------------------------

ช่วง 7 จุดประกาย. 🎤🎤สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงได้รับ
“รางวัลชนะเลิศ” การประกวด
Thailand Junior Water Prize 2019
รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท
“โครงงาน เรื่อง ศึกษายับยั้งการทำลายไคติน
ของเปลือกไข่ยุงลาย แทนการใช้สารเคมี
จากทรายอะเบท” 
จัดโดย สสวท.

และตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่กรุงสตอกโฮล์ม
ราชอาณาจักรสวีเดน ในเดือนสิงหาคมนี้.

 

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม พิธีทำบุญโรงเรียนครบรอบ 90 ปี โรงเรียนสงวนหญิง และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:40:10 8
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ท่านวราวุธ ศิลปอาชา และครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทานาบาตะ และอาหารนานาชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี #ร่วมชม ชิม แชะ อาหารนานาชาติ #ทานาบาตะ (ญี่ปุ่น: 七夕 หมายถึง ยามเย็นของวันที่เจ็ด) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุ่น
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:37:24 12
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คุณวราวุธ ศิลปอาชา ดร.สุวรรณ ศิลปอาชา และครอบครัว ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา'มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส' ปีที่ 37 ให้กับลูกสงวนหญิง จำนวน 70 ทุน โดยมีดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร คณะครู รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงวนหญิง และแขกท่านผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:29:11 12
ผลการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 8 กันยายน 2562 >คู่ที่ 1 ม.ปลาย ชาย รร.สามชุกรัตนโภคาราม ชนะ รร.บรรหารฯ1 คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 18, 25 : 19) >คู่ที่ 2 ม.ปลาย ชาย รร.ด่านช้างวิทยา ชนะ รร.ชัยนาทพิทยาคม คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 5, 25 : 10) >คู่ที่ 3 ม.ปลาย ชาย รร.บ่อกรุวิทยา ชนะ รร.กาญจนาภิเษกฯ สุพรรณบุรี คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 19, 25 : 12) >คู่ที่ 4 ม.ปลาย ชาย รร.บางปลาม้า 'สูงสุมารผดุงวิทย์' ชนะ รร.อู่ทอง คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 19, 25 : 15) >คู่ที่ 5 ม.ปลาย ชาย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ชนะ รร.กรรณสูตศึกษาลัย คะแนน 2 : 0 เซต (30 : 28, 25 : 17)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:27:24 7
ผลการแข่งขันวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 8 กันยายน 2562 >คู่ที่ 1 ม.ปลาย หญิง รร.กาญจนาภิเษกฯ สุพรรณบุรี ชนะ รร.บ่อกรุวิทยา คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 6, 25 : 8) >คู่ที่ 2 ม.ปลาย หญิง รร.กาญจนานุเคราห์ ชนะ รร.บรรหารฯ1 คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 6, 25 : 9) >คู่ที่ 3 ม.ปลาย หญิง รร.บางปลาม้าฯ ชนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี คะแนน 2 : 0 เซต (29 : 27, 25 : 16) >คู่ที่ 4 ม.ปลาย หญิง รร.เทศบาล3ฯ ชนะ รร.สระยายโสมวิทยา คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 7, 25 : 6) >คู่ที่ 5 ม.ต้น หญิง รร.กาญจนาภิเษกฯ สุพรรณบุรี ชนะ รร.บรรหารฯ1 คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 11, 25 : 9) >คู่ที่ 6 ม.ต้น หญิง รร.บ้านตลุงเหนือ ชนะ รร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 5, 25 : 10) >คู่ที่ 7 ม.ต้น ชาย รร.ด่านช้างวิทยา ชนะ รร.บ้านสระบัวก่ำ คะแนน 2 : 0 เซต (25 : 6, 25 : 11)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:25:24 6
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 'ENGLISH CAMP' สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:23:15 11
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Academic Skills Competitions ของ EP/MEP Schools-Central and Eastern Regions (Zone B) มีนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 คน ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:21:45 9
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทุกฝ่าย การเตรียมความพร้อมมอบทุน 'มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส' ปีที่ 37 โอกาสดี ๆ ของลูกสงวนหญิงในการนำ ทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางด้านการศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-07-10 09:20:18 11

ทั้งหมด


ข่าวสาร
โปรแกรม Scratch
ข่าวสาร
สร้างโดย : Krumod
เมื่อ : 2017-12-19 08:59:03 715 0

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1808303  SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

การประมวลผลข้อสอบกลาง

• คู่มือการใช้ระบบประมวลผลข้อสอบกลาง
• ระบบประมวลผลข้อสอบกลาง

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 1.010313 sec.