SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher


กิจกรรม


35409376_10209382753605198_7005718398583701504_n.jpg

35629086_10209394953390185_4131517638331334656_n.jpg

35531085_10209394951990150_1830643107415195648_n.jpg

35550897_10209394953110178_7828280819897597952_n.jpg
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
“รางวัลชมเชย” สาขา Environmental Quality
เรื่อง Unlocking The Secrets of Nature; Mystery of Mudcracks
ในการร่วมเข้าประกวดโครงงานโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2018)
ณ State University of New York at Oswego เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561
ประกอบด้วย นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.4/9
และ นางสาวอารียา เตียววิไลย ม.4/10
คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 
และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสสวท.และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS)
นำทีมในการแข่งขันโดยท่าน สุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2.gif

--------------------------------------


วันพฤษหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
น.ส.ฐิติพร เลาหสูต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และ ด.ญ. ณัฐสุดา ฉิมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.gif

--------------------------------------

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
เด็กหญิงพรวิไล ฟักเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10
(The 10th ASEAN Schools Games) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2561
และแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนคุณครูณาฏญา นวมทิพวัลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.gif

---------------------------------------------

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
นำคณะครูและนักเรียนตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันโครงงานโอลิมปิกวิชาการ 2561
(Genius Olympiad 2018) ณ New York USA
ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561
ซึ่งได้แก่ 1.เด็กหญิงอารียา เตียววิไล
2.เด็กหญิงผลิดา ยงพิศาลภพ
ครูที่ปรึกษา นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ขอกำลังใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
และท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9


anigif.gif

-------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ด.ญ.กิตติญากร ภักดีวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
กับรางวัลอันดับที่ 6 การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประเภท standard รุ่น TDSF Yoult Closed
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย


anigif.gif
------------------------------------------

ครูจิตอาสาเปิดบ้านสอนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นฟรี

ครูสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
'ครูจิตอาสา...ครูผู้ให้' อ่านเพิ่มเติม คลิก

ๅ.jpg

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
               ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ คลิก!

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 'ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:54:10 3
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำ โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จุดภาคกลาง (22 จังหวัด) ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:52:48 2
'สัปดาห์แห่งการตรวจสุขภาพ' โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอกราบขอบพระคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงพยาบาล ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพลูก สญ. ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:50:21 3
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ได้รับการคัดเลือกถ่ายทำรายการรถโรงเรียน นำเสนอผลงานดีมีคุณภาพของชาวน้ำเงินขาว โดยจะออกอากาศทางช่อง GMM ในวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:48:27 3
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ลูก ๆ สงวนหญิงเข้าร่วมโครงการ 'ลอริเอะSis2Sis ส่งต่อความมั่นฉบับพี่น้องพร้อมรับวัยสาว' ดูแลตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:46:27 3
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง คณะกรรมการดำเนินงาน 'การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำ โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ' ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดการประชุม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:44:23 3
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 กลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 800 คน จาก 27 โรงเรียน ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี นักเรียน ม.4/10 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสงวนหญิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และความรู้ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากพี่วิทยากรที่ประสบความสำเร็จเป็น CEO อายุน้อยร้อยล้าน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-21 21:41:43 3
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน “รางวัลชมเชย” สาขา Environmental Quality เรื่อง Unlocking The Secrets of Nature; Mystery of Mudcracks ในการร่วมเข้าประกวดโครงงานโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2018) ณ State University of New York at Oswego เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น 1 ใน 2 โรงเรียน ตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมประกวด โครงงานโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2018) ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.4/9 และ นางสาวอารียา เตียววิไลย ม.4/10 คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คน จาก 72 ประเทศ ทั่วโลก มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าสมัครร่วมงาน 897 โครงงาน แต่ผ่านการคัดเลือกและยอมรับจากผู้จัดงาน ให้เข้าแข่งระดับนานาชาติเพียง 406 โครงงาน ซึ่งโรงเรียนสงวนหญิง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 406 โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก นำทีมในการแข่งขันโดยท่าน สุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสงวนหญิงขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้ลูกส.ญ.ได้รับประสบการณ์ที่ดี นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและประเทศชาติ ลูกสงวนหญิงสามารถขึ้นไปโบกธงชาติไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-17 11:47:44 17

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1325107  
ระบบงานภายใน

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 0.964598 sec.