SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• การจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


กิจกรรมสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ อัลบัมรูปภาพ SYSP คลิกเลย!!!

         ป้ายประกาศต่างๆ.png

1-512.png ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program)'
megaphone-512.png ระกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ
สอวน. (โครงการ Smart Class)'
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ “โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
'
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
'โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) '


53810901_822738304737024_7758973061491064832_n.jpg

                         การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ 

แผ่นพับ.png แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ.png หนังสือรับรองการอยู่อาศัย กรณีเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้ปกครองตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ซึ่งมิใช่บิดา หรือมารดา
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติ
ระเบียบ.png ระเบียบการรับสมัคร นร. ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นร.ในเขตพื้นที่บริการ)
ระเบียบ.png ระเบียบการรับสมัคร นร. ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นร.ความสามารถพิเศษ)
ระเบียบ.png ระเบียบการรับสมัคร นร. ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นร.ทั่วไปจากทั่วประเทศ)
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียนปกติ ม.4
ระเบียบ.png ะเบียบการห้องเรียนปกติ (นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ)
ระเบียบ.png ระเบียบการห้องเรียนปกติ (นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงเดิม)(ประเภทสอบคัดเลือก)
                         การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 
ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.1  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  
ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร6 ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.        (SMART CLASS)
ประกาศ.png ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.4 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค                      (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)

ระเบียบ.png ระเบียบการ ม.4  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)------------------------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
'รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 15 ปี'
เด็กหญิงพุธิตา พันธุ์ทุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
การแข่งขันแบดมินตัน รายการ 'สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์' 
(SINGHA BADMINTON CHALLENGE) ครั้งที่ 2
ณ สนามโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด


22.gif


----------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์นะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่งและครูผู้ฝึกซ้อม
* การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน
>>รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา 
ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี

* การประกวดบรรยายธรรม
>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ฝึกซ้อม : ครูนิลาวรรณ สุวรรณมณี

>>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้ฝึกซ้อม : ครูมณฑนา รัตนบุรี

***รอบแรกระดับจังหวัดทุกรายการเป็นตัวแทน
จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคคณะสงฆ์
***เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ 
เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดโดย 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

3.gif
----------------------------------------------------------------อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
บรรยากาศการประเมินครูโรงเรียนสงวนหญิง เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ คุณครูนริศรา ด้วงต้อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:35:31 34
ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการ 'โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล' รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:33:57 31
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง และเข้าร่วมประชุม โดยมี รองฯณรงค์ รักเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:32:21 30
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ตรวจเยี่ยมสนามสอบและและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:30:47 31
กิจกรรม 'Student's Presentation Competition' ของนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ English Program : EP) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:28:59 34
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีตัวแทนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:27:42 30
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ตรวจเยี่ยมสนามสอบและและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ ENGLISH PROGRAM : EP) ประจำปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:26:27 32
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 การประชุมครู ตรวจทาน การบันทึกคะแนนวัดผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนสงวนหญิง ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง 'ผู้อำนวยการสถานศึกษา' >>>นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว >>>นางสาวทิวากร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามจุ่น >>>นายนพรัตน์ ภักมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-13 10:24:30 32

ทั้งหมด


ข่าวสาร
โปรแกรม Scratch
ข่าวสาร
สร้างโดย : Krumod
เมื่อ : 2017-12-19 08:59:03 501 0

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1638225  SYSP

มหกรรมวิชาการ 46ICT
•

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

การประมวลผลข้อสอบกลาง

• คู่มือการใช้ระบบประมวลผลข้อสอบกลาง
• ระบบประมวลผลข้อสอบกลาง

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 1.039579 sec.