SYSP หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


กิจกรรมสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ อัลบัมรูปภาพ SYSP คลิกเลย!!!

--------------------------------------------------------------

ป้ายประกาศ.png

----------------------------------------------------------------
50127132_1522101914558819_7460883261493870592_n.jpg
----------------------------------------------------

วันที่ 10-11 มกราคม 2562

ลูกสงวนหญิงคนเก่งของเราชาวน้ำเงินขาว
เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ ม.2/9 และ
นางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/6
ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ
การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ชิงโล่ประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 10 มกราคม 2562 อบรมที่บาหลีรีสอร์ท
วันที่ 11 มกราคม 2562 ประกวด ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


anigif.gif

------------------------------------------------------------------
49112328_1504461729656171_1648691958996008960_n.jpg

------------------------------------------

49245641_1512409865528024_7868927561458253824_n.jpg

------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2562
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และให้โอวาท
กับลูกสงวนหญิงในโอกาสรับรางวัลการแข่งขัน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ


anigif.gif

-------------------------------------------

anigif.gif
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและลูกสงวนหญิง
การประกวดแต่งกลอนสดขับเสภาไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก
>>>ระดับมัธยมศึกษา
>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
นางสาวปภัสรา โสมสำราญ ม.4/9 และนายกวินภพ ทองนาค ม.6/11
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
>รางวัลชมเชย
นางสาวปุณณภา ดำรงรัตน์นุวงศ์ ม.4/9
และ นางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/6 ้
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
ฝึกซ้อมและควบคุมโดย
ครูอรนุช แม้นเทวฤทธิ์ และครูปทิตตา จันทร์มณี
>>>ระดับประชาชน
รางวัลชนะเลิศ
ครูวราวรรณ จันชัง ครูโรงเรียนสงวนหญิง
และนางสาววรรษมน วัฏฏานนท์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสงวนหญิง
รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมanigif.gif

-------------------------------

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ได้รับ 'รางวัล IQA AWARD' สถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นำเสนอผลงานและได้รับการคัดเลือก
จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอภาพความสำเร็จในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ประจำปี 2561 ระดับชาติ ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561
ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


6.gif

----------------------------------------

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
ยินดีกับลูกสงวนหญิงกับ'รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1'
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายรุ่นอายุ 18 ปี
ของลูกสงวนหญิง 'สุพรรณิการ์เกมส์'
ปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

5.gif

---------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
'รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑาและกีฬาประเภทลาน
รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี'
และรางวัลรายการต่าง ๆ ดังนี้
>>>รุ่นอายุ 15 ปี
1. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 1 และ 2
2. วิ่ง 4x400 อันดับที่ 2
3. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2
4. กระโดดสูง อันดับที่ 3
5. พุ่งแหลน อันดับที่ 1 และ 2

>>>รุ่นอายุ 18 ปี
1. วิ่ง 100 เมตร อันดับที่ 1 และ 2
2. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 2 และ 3
3. วิ่ง 4x400 เมตร อันดับที่ 1
4. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2
ในการแข่งขัน 'สุพรรณิการ์เกมส์'
จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ประจำปี 2561


4.gif

---------------------------------

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การแข่งขันกีฬากรีฑา 'สุพรรณิการ์เกมส์'
ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ประจำปี 2561
รุ่นอายุ 15 ปี
1. ขว้างจักร อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2
2. วิ่ง 200 เมตร อันดับที่ 3
3. วิ่ง 800 เมตร อันดับที่ 1 และ 2
4. วิ่ง 4x100 เมตร อันดับที่ 3
รุ่นอายุ 18 ปี
1. วิ่ง 200 เมตร อันดับที่ 1 และ 2
2. วิ่ง 800 เมตร อันดับที่ 2 และ 3
3. วิ่ง 4x100 เมตร อันดับที่ 1
4. กระโดดไกล อันดับที่ 1 และ 2
รายการนี้มีนักเรียนจาก Girl High School
ประเทศศรีลังกามาเข้าร่วมการแข่งขัน


3.gif

---------------------------------
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
>วิ่ง 3,000 เมตร อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 15 ปีหญิง
>วิ่ง 3,000 เมตร อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
>วิ่ง 400 เมตร อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
>ทุ่มน้ำหนัก อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 15 ปีหญิง
>ทุ่มน้ำหนัก อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
>พุ่งแหลน อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
>กระโดดสูง อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
การแข่งขัน 'สุพรรณิการ์เกมส์' ประจำปี 2561


2.gif

 อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 13:12:44 8
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 'วันครูแห่งชาติ' โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการ 'เผยแพร่ผลการดำเนินงาน' กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี ของจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 13:06:05 9
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ลูกสงวนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังคงมุ่งมั่นรับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 13:03:11 8
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนโครงการ English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดโครงงาน ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC ครั้งที่ 21 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 13:01:27 8
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พร้อมคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมงานวันครูแห่งชาติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:51:37 10
บรรยากาศยามค่ำคืน กับกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ของ สพม.9 ยินดีกับนักกีฬาคุณครูสงวนหญิง 'ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล'
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:45:57 8
วันพุธที่ 16 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการเรียนในรายวิชา IS จากกิจกรรมในชั้นเรียนสู่ผลงานระดับประเทศไทย และระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานของ สพฐ. สรุปผลงานในรอบ 4 ปี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:43:17 7
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ลงพื้นที่ให้กำลังใจคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลัง ในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโรงเรียนสงวนหญิง ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 12:40:52 9

ทั้งหมด


ข่าวสาร
โปรแกรม Scratch
ข่าวสาร
สร้างโดย : Krumod
เมื่อ : 2017-12-19 08:59:03 363 0

ทั้งหมด


บทความล่าสุด
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
สร้างโดย : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
สร้างโดย : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


สถิติ
เยี่ยมชม
1555250  SYSP

มหกรรมวิชาการ 46ICT
•

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 1.021074 sec.